DECLARAȚII ADULȚI

Subsemnatul(a), declar că:

 1. Sunt informat cu privire la lungimea, profilul şi dificultatea concursului;
 • sunt informat în legatură cu riscurile ce apar în practicarea alergării mixte (asfalt/pământ/piatră/nisip) în condițiile deosebite pe care le presupune un asemenea eveniment;
 1. Sunt de acord cu condiţiile deosebite şi, în cazul implicării mele într-un incident/accident de orice natură survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul/accidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului niciun fel de daune pentru acesta;
 2. Sunt perfect conştient că participarea mea la o competiție de acest nivel presupune abilități tehnice şi sportive, motiv pentru care voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga durata a evenimentului şi mă voi supune deciziilor lor de interes general;
 3. Datele de mai sus sunt exacte;
 4. Sunt apt din punct de vedere medical pentru alergare ;
 5. Am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la Harvest Run;
 6. Cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere în cazul în care sunt implicat într-un accident/incident şi/sau sufăr un accident de orice natură, înainte, în timpul şi/sau după concurs, pe traseu sau în zona de concurs;

DECLARAȚIE MINORI

În calitate de parinte /tutore legal al minorului, pe care îl însoţesc, cunoscând prevederile legale în vigoare privind răspunderea celui care potrivit legii trebuie să supravegheze un minor, declar pe proprie răspundere că minorul pe care îl supraveghez este apt din punct de vedere medical (conform declaraţiei verbale/scrise dată pe proprie răspundere mie de către părinţii/tutorii acestuia) să participe la acest eveniment şi îmi asum în totalitate toate riscurile descrise în cuprinsul prezentei declaraţii, care ar putea surveni şi afecta minorul pe care îl am în grijă şi de care sunt răspunzător în mod legal.

Prezenta declaraţie atestă faptul că am înscris minorul ca alergător la una din cursele din cadrul Harvest Run și declar pe propria răspundere, confirm și sunt de acord cu următoarele:

 1. Înteleg pe deplin riscul si resposabilitătile pe care le implică participarea minorului la Harvest Run, risc si responsabilități pe care mi le asum în întregime.
 2. Prin prezenta, îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către Asociația Harvest, precum si de către partenerii ori sponsorii organizatorilor, a fotografiilor, a imaginilor video în scopuri promoționale si/sau de marketing.
 3. Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare ale minorului.
 4. Declar că minorul este apt fizic, s-a antrenat suficient pentru participarea la eveniment si nu a fost sfătuit să nu participe la acest eveniment de către un medic.
 5. Declar în mod expres că sunt de acord ca minorul să primească tratament medical care poate fi considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul evenimentului.
 6. Confirm că minorul este apt din punct de vedere medical si într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un asemenea eveniment solicitant fizic, cum este Harvest Run , astfel încât exonerez organizatorii, precum si oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajati, autorități, oficiali, voluntari, etc. ) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăsurării competitiei la care particip.
 7. Declar, prin prezenta, că în situația în care ar surveni pe parcursul competiției evenimente ca cele descrise mai înainte la punctul 5 și în cazul în care personalul, serviciile si transportul medical de prim ajutor nu sunt suficiente sau nu acoperă nevoile posibile ale minorului de sub tutela mea, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionale de eventualul transport si/sau tratament către/la o unitate medicală specializată si declar că renunț la orice pretenții aș putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.
 8. Declar că îmi dau seama că pe parcursul desfăşurării evenimentului ar putea apărea diferite incidente din cauza neglijenței persoanelor sau entităților organizatoare ale acestui eveniment, în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor sau bunurilor deținute, păstrate sau controlate de aceştia, incidente care s-ar dovedi periculoase minorului şi care iar putea dăuna fizic, şi declar că exonerez organizatorii, precum si oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc. ) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei.
 9. De asemenea, exonerez organizatorii, precum si pe oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale furturi/ pierderi ale bunurilor proprii care ar putea fi comise la acest eveniment.
 10. Înţeleg şi sunt de acord că taxele de participare/înscriere la eveniment, pe care le-am achitat nu sunt returnabile.

Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar de acord cu ele, semnând această declaraţie.