Termeni și condiții

Ultima actualizare: august 2021

Platforma racetime.ro, denumita in continuare website-ul sau platforma, este creata si administrata de către Linia de sosire S.R.L., denumita in continuare “proprietarul” sau “RaceTime”.

Următorii termeni si condiții reglementează utilizarea website-ului si accesul la tot conținutul, serviciile si produsele disponibile in si prin intermediul website-ului. Toate serviciile sunt oferite sub rezerva acceptării de către dumneavoastră, fără modificări, a tuturor termenilor si condițiilor din acest document si al tuturor celorlalte reguli si politici de operare (inclusiv Politica de Confidențialitate RaceTime si Politica de Utilizare a Cookie-urilor) si a procedurilor care pot fi aplicate ocazional pe acest website de către proprietar, denumite in continuare “Acordul”.

Va rugam sa citiți cu atenție acest Acord înainte de accesarea sau utilizarea serviciilor. Prin accesarea sau folosirea oricăror servicii sunteți de acord sa respectați prevederile din prezentul acord.

RaceTime poate aduce îmbunătățiri sau modificări ale serviciilor, produselor sau tarifelor oferite de acest website in orice moment, fără preaviz. Anumite prevederi din Acord pot fi completate sau înlocuite de prevederi legale sau alți termeni specificați pe alte pagini de pe acest website.

Descrierea serviciilor

Platforma RaceTime oferă servicii informatice utilizatorilor săi, legate de evenimente sportive si participarea acestora la evenimente sportive.

Toate serviciile, actuale sau dezvoltate ulterior vor fi implementate respectând Politica de Confidențialitate sau scopul declarat. Este posibil ca unele servicii noi sa beneficieze de condiții speciale de utilizare care va vor fi aduse la cunoștința prin modificarea prezentului acord.

Contul de utilizator RaceTime

Pentru a utiliza serviciile disponibile pe website trebuie sa completați formularul de înregistrare. Prin completarea formularului, sunteți de acord sa furnizați date corecte, complete si actuale despre dumneavoastră așa cum sunt ele solicitate in formularul de înregistrare, denumite in continuare “datele utilizatorului” si sa mențineți si sa actualizați aceste date atunci când acestea se schimba. Daca furnizați informații neexacte sau daca RaceTime are motive rezonabile de a suspecta ca aceste informații nu sunt corecte, ne rezervam dreptul de a suspenda sau anula contul dumneavoastră si de a refuza folosirea curenta sau viitoare a website-ului.

Sunteți deplin responsabil de păstrarea in condiții de siguranță si securitate a parolei asociate contului dumneavoastră de utilizator. De asemenea, sunteți responsabil pentru toate activitățile si acțiunile efectuate din contul dumneavoastră de utilizator sau de la dispozitivul folosit. Platforma folosește masuri de securitate conforme cu standardele actuale pentru a preveni accesul neautorizat la contul dumneavoastră. Nu putem totuși garanta securitatea deplina acontului dumneavoastră si nu putem promite ca masurile noastre de securitate vor preveni o terța entitate de a accesa ilegal website-ul sau conținutul sau. Sunteți de acord să notificați RaceTime imediat ce suspectați o utilizare neautorizata a website-ului sau a contului dumneavoastră de utilizator. De asemenea acceptați toate riscurile ce pot decurge din accesul neautorizat la datele dumneavoastră si la orice alta informație pe care o furnizați către RaceTime. RaceTime nu va fi răspunzător pentru orice acte sau omisiuni ale dumneavoastră, inclusiv orice daune rezultate ca urmate a unor astfel de omisiuni.

Protectia datelor personale-GDPR

RaceTime va stoca si va folosi, in scopul desfasurarii activitatii platformei, datele personale ale dumneavoastra. RaceTime poate sa publice pe site, in scopul desfasurarii activitatii, informatii rezonabile despre datele dumneavoastra cum ar fi: numele si prenumele, data nasterii, email, cnp, numar de telefon, adresa, rezultatele obtinute la cursele la care ati participat, etc.

RaceTime poate sa comunice datele dumneavoastra personale catre partenerii sai.

Prin semnarea acestui Acord, va dati acceptul tuturor prevederilor de mai sus.

In situatia in care nu doriti ca RaceTime sa pastreze si sa comunice catre parteneri datele dumneavoastra, va rugam sa ne informati in scris, prin email. In urma acestei notificari scrise, intelegem ca sunteti de acord ca toate informatiile despre contul dumeavoastra sa fie sterse, inclusiv istoricul participarii la curse.

Responsabilitatea utilizatorului serviciilor

Sunteți de acord cu faptul ca toate informațiile de orice fel (text, sunet, imagine, desene, fotografii, video sau altele), denumite in continuare “conținut”, postate public sau trimise privat, in conexiune cu website-ul, sunt responsabilitatea exclusiva a persoanei de la care provine acest conținut. Acest lucru înseamnă ca dumneavoastră si nu RaceTime sunteți in totalitate responsabil(a) pentru tot conținutul pe care îl încărcați, postați, trimiteți prin email sau îl faceți disponibil prin orice mijloc prin intermediul website-ului. RaceTime nu a revizuit si nu poate revizui tot conținutul publicat pe website (inclusiv conținutul software) si de aceea nu poate fi făcut responsabil pentru acesta, pentru utilizarea sau pentru efectele acestuia. Înțelegeți ca accesând website-ul va expuneți conținutului care poate fi considerat ofensator, indecent sau contestabil. In nici un caz RaceTime nu va vi făcut responsabil pentru conținut, incluzând, dar fără a se limita la, orice omisiuni de conținut sau orice pierdere sau deteriorare de orice fel ce rezulta din utilizarea conținutului publicat, trimis prin email sau făcut disponibil pe website.

Linkuri

RaceTime nu verifica si nu poate verifica tot conținutul, inclusiv de software, disponibil prin intermediul site-urilor sau paginilor web către care trimit serviciile si utilizatorii sau care trimit la servicii. RaceTime nu are absolut nici un control asupra acestor site-uri sau pagini web si nu este responsabila pentru conținutul sau utilizarea lor. Prin trimiterea la un site sau pagina web, RaceTime nu sugerează faptul ca susține sau promovează in vreun fel respectivul site sau pagina web. Sunteți responsabil pentru a lua toate masurile necesare pentru a va proteja pe dumneavoastră si dispozitivul dumneavoastră de viruși de orice fel sau orice conținut dăunător sau distructiv. RaceTime își declina orice responsabilitate pentru orice prejudiciu rezultat din accesarea de link-uri de la si către terțe site-uri sau pagini web.

Vi se acorda dreptul limitat, non-exclusiv, de a crea un text cu link către website, cu condiția ca aceste link-uri sa nu creeze o imagine falsa, înșelătoare, derogatorie sau defăimătoare despre RaceTime sau pentru orice alt produs sau serviciu asociat si ca site-ul pe care postează acest text cu hyperlink sa nu conțină material ilegal, insultător, defăimător sau inacceptabil in orice alt mod.

Comunicații electronice

Website-ul poate oferi posibilitatea de a trimite mesaje email. Sunteți de acord sa utilizați orice metoda de comunicare disponibila pe website doar pentru a trimite comunicări sau materiale legate de obiectul pentru care RaceTime a furnizat metoda de comunicare. De asemenea, sunteți de acord ca toate comunicările dumneavoastră se considera ca parte din conținut si sunt supuse si reglementate de acești Termeni si Condiții.

Încălcarea drepturilor de autor si politica de copyright

Așa cum RaceTime cere ca alții sa respecte drepturile de proprietate intelectuala, si RaceTime va respecta drepturile de proprietate intelectuala ale altora. Dacă credeți ca oricare dintre materialele oferite de RaceTime sau din materialele la care acestea trimit încalcă drepturile de autor, sunteți încurajați sa notificați RaceTime in conformitate cu politica de copyright. RaceTime va răspunde prompt tuturor cererilor de acest fel si va lua masurile necesare pentru remedierea situației, inclusiv, daca este cazul, ștergerea materialului pus în discuție.

Proprietatea intelectuala

Prezentul acord nu transfera de la RaceTime către dumneavoastră niciunul dintre drepturile de proprietate intelectuala ale RaceTime sau ale altei terțe parți. Toate drepturile rămân exclusiv la RaceTime. RaceTime, “Linia de sosire”, racetime.ro, logo-ul RaceTime, serviciile sunt proprietatea RaceTime. Alte mărci comerciale sau elemente de identificare a mărcii, grafica sau sigle folosite in legătura cu serviciile pot fi mărci comerciale ale altor entități. Utilizarea acestui website nu va da nici un drept sau licența de a reproduce sau utiliza RaceTime sau mărci comerciale ale altor entități.

Reclame

RaceTime își rezerva dreptul de a afișa reclame in cadrul conținutului disponibil pe platforma.

Despre prezenții Termeni si Condiții

RaceTime își rezerva dreptul de a modifica sau înlocui orice parte a prezentului Acord. Este responsabilitatea dumneavoastră sa verificați acest acord periodic pentru modificări. Continuarea utilizării sau accesului la website după publicarea oricăror modificări constituie din partea dumneavoastră acceptarea acelor modificări. Orice servicii sau resurse viitoare pe care RaceTime le poate oferi sunt supuse termenilor si condițiilor din prezentul Acord.

Revocarea accesului

RaceTime va poate revoca accesul la oricare sau la toate serviciile in orice moment, cu sau fără înștiințare, cu sau fără preaviz, cu efect imediat. Daca doriți sa renunțați benevol la acest acord sau la contul RaceTime (daca aveți unul), puteți face acest lucru folosind metodele de ștergere a contului puse la dispoziție de către RaceTime sau pur si simplu puteți întrerupe utilizarea serviciilor. Sunteți de acord cu faptul ca prin renunțarea la prezentul Acord, informațiile publice aferente contului dumneavoastră rămân publicate, in afara de cazul in care va exprimați acordul expres pentru ștergerea acestora.

Declinarea garanțiilor

Website-ul este furnizat “ca atare”. RaceTime si creatorii săi se delimitează prin prezenta de toate garanțiile de orice fel, exprese sau implicite. Nici RaceTime si nici creatorii săi nu acorda garanția ca site-ul va fi lipsit de erori sau ca accesul la acesta va fi continuu sau neîntrerupt. Va asumați faptul ca accesați conținut sau servicii prin intermediul website-ului pe riscul dumneavoastră.

Limitarea răspunderii

In nici un caz, RaceTime sau creatorii săi nu sunt răspunzători referitor la obiectul prezentului acord pentru: (1) orice pierderi speciale, rezultante sau accidentale; (2) costul achiziției de produse sau servicii de substituire; (3) pentru întreruperi de utilizare sau de pierdere sau corupere a datelor. RaceTime nu are nici o responsabilitate pentru orice eroare sau întârziere datorata problemelor care nu pot fi controlate într-o maniera rezonabila. Cele de mai sus nu se aplica peste limitele instituite de legislația in vigoare.

Diverse

Acești Termeni si Condiții constituie acordul dintre RaceTime si dumneavoastră privind utilizarea serviciilor oferite si pot fi modificați exclusiv prin publicarea de către RaceTime a unei versiuni revizuite, cu obligația de a va notifica prin mijloacele disponibile de acest lucru. Exceptând cazul in care legea aplicabila prevede altfel, acest acord, precum si accesul si utilizarea website-ului vor fi reglementate de legile de pe teritoriul României.